Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας !

                    

ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

                       

Μαρία Πολυδώρου-Κυριάκου

                     Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Εύχομαι η φετινή σχολική... 

                                                                

ΟΡΑΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ένα σύγχρονο, υγιές και δημοκρατικό, σχολείο, το οποίο να διαμορφώνει  πολίτες που να διαθέτουν υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος όπως και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας και του πολιτισμού

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η προαγωγή και ανάπτυξη υγιών, πνευματικών και ηθικών προσωπικοτήτων

-Η εμπέδωση των ιδανικών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης και η καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού μεταξύ των ανθρώπων με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών

-Η παροχή ευκαιριών για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση των εκπαιδευτικών

-Η αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικών, μαθητικής κοινότητας, γονέων).

-Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.