Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Μια παρουσίαση για τα Χριστούγεννα εξ αποστάσεως

Απο τον Θεολόγο Καθηγητή Κον Γεώργιο Ανδρέου