Καινοτόμα Σχολεία

Οδηγός Ενσωμάτωσης και λειτουργείας ZOOM μέσα απο το MS TEAMS

Οδηγίες χρήσης του Microsoft Teams για εξ αποστάσεως διδασκαλία - (NEW)

Αρχείο με τις βήμα προς βήμα οδηγίες για χρήση του Microsoft Teams (NEW)

Επιμορφωτικό Υλικό

Γνωριμία με το MS Teams

Τρόποι τηλεδιάσκεψης με ταυτόχρονη παρουσίαση Power Point presentation

Microsoft teams τηλεδιασκέψεις με παρουσιάσεις power point presentation σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Office 365 Pro Plus (Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας)

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για δημιουργία/διαγραφή λογαριασμού στο Office 365; Για να υποβάλετε αίτηση για δημιουργία/διαγραφή λογαριασμού στο Office365, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) και μέσω του ΣΕΠ να υποβάλετε την αίτησή σας. πατήστε στον ποιο κάτω σύνδεσμο .

Microsoft teams - Οδηγίες εγκατάστασης και βασικές λειτουργίες

 

SELFIE

Ευρωπαϊκό εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE 

 

Edmodo

Σκοπός είναι η άμεση ενδοσχολική επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διεύθυνσης και καθηγητών

Η Edmodo είναι μια εκπαιδευτική τεχνολογική εταιρεία που προσφέρει μια πλατφόρμα επικοινωνίας, συνεργασίας και προγύμνασης σε σχολεία και καθηγητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το δίκτυο Edmodo επιτρέπει στους καθηγητές να μοιράζονται περιεχόμενο, να διανέμουν κουίζ, να αναθέτουν και να διαχειρίζονται την επικοινωνία με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς. Το Edmodo είναι πολύ εκπαιδευτικό στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της φιλοσοφίας του: οι μαθητές και οι γονείς μπορούν να συμμετάσχουν στην Edmodo μόνο αν τους ζητηθεί από έναν δάσκαλο. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές δαπανούν μεγάλο χρονικό διάστημα στην πλατφόρμα, τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη.

Edmodo - Εφαρμογές στο Google Play