Τρόποι Σύνδεσης με 365 MS TEAMS

  1. ΟΔΗΓΙΕΣ για όσους έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους.
  2. Οδηγίες προς Μαθητές/ριες  για όσους γνωρίζουν το κωδικό πρόσβασης (password) για διπλή επιβεβαίωση.

Τρόποι Σύνδεσης με Microsoft TEAMS

Οδηγίες προς μαθητές για εγκατάσταση και λειτουργία του Microsoft TEAMS (1-NEW)

Οδηγίες προς μαθητές για εγκατάσταση και λειτουργία του Microsoft TEAMS (2)