Τριήμερο εργασίας Α΄ Λυκείου

Διαλέξεις από Ernst and Young , Πανεπιστήμιο  Frederick (Νομικής) , Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ,ΤΕΠΑΚ.