ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ ΤΗΣ Ε.Φ. ΠΟΤΑΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ: ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

Σπουδές

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια. Υποχρέωση παραμονής στον Στρατό Ξηράς: 8 χρόνια. Ακαδημαϊκή εκπαίδευση επιπέδου ΑΕΙ (Φιλολογία, Μαθηματικά, Δίκαιο, Ιστορία κλπ.) και Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Εκπαίδευση (Οπλομηχανήματα, Βολές, Τακτικές, Στίβος Μάχης κλπ). Πρόγραμμα σπουδών και για τις δύο ειδικότητες για τα τρία πρώτα έτη σπουδών.

Δραστηριότητες

Εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, λήψη αποφάσεων και επίβλεψη εκτέλεσής τους, εφαρμογή των στρατιωτικών κανονισμών, υλοποίηση του στρατιωτικού προγράμματος εκπαίδευσης, εκπαίδευση των στρατιωτών στα αντικείμενα της ειδικότητάς τους, διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περίοδο πολέμου

Περιβάλλον

Όπλα: Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις, Αεροπορία Στρατού. Σώματα: Εφοδιασμού, Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Τεχνικό

Διεύθυνση Σχολής Ικάρων

Λεωφόρος Μεσογείων 227-231 (Εντός ΚΕΠ) T.K. 155 61, Χολαργός Τηλέφωνα: 210 6598664 Φαξ : 210 6598379

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ:ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Σπουδές

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια. Υποχρέωση παραμονής στο ΠΝ: 8 χρόνια. Χωριστό πρόγραμμα σπουδών για τις 2 κατευθύνσεις. α. Θεωρητική και τεχνική γνώση, στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση ως Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, β. Ναυτική επιστήμη και τέχνη του κατά θάλασσα πολέμου. γ. Προαγωγή της Ναυτικής επιστήμης και έρευνας

Διεύθυνση Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων βρίσκεται στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιά. Απέχει 3,5 χιλιόμετρα από τον Σταθμό ΟΣΕ του Πειραιά και μόλις 3 χιλιόμετρα από το Σταθμό του Ηλεκτρικού στον Κεντρικό Λιμένα. Εξυπηρετείται από τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ 040 (Σύνταγμα), 049 (Ομόνοια), 904 (σταθμός Ηλεκτρικού Πειραιά), Α1 (Βούλα) και Β1 (Α. Γλυφάδα) Η διεύθυνση της σχολής είναι: Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 39

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ:ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια. Ονομάζεται Ανθυπολοχαγός και σταδιοδρομεί ως μόνιμος αξιωματικός του Στρατού, έχοντας υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα τουλάχιστον 12 χρόνια. Η βαθμολογική εξέλιξη του ως αξιωματικού ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Ανθυπολοχαγός: 3 έτη Υπολοχαγός: 4 έτη Λοχαγός: 5 έτη Ταγματάρχης: 4 έτη Αντισυνταγματάρχης: 5 έτη Συνταγματάρχης: 3 έτη Ταξίαρχος: 2 έτη Υποστράτηγος: 2 έτη Αντιστράτηγος:

Σπουδές

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση επιπέδου ΑΕΙ (Φιλολογία, Μαθηματικά, Δίκαιο, Ιστορία κλπ.) + Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Εκπαίδευση (Οπλομηχανήματα, Βολές, Τακτικές, Στίβος Μάχης κλπ). Πρόγραμμα σπουδών και για τις δύο ειδικότητες για τα τρία πρώτα έτη σπουδών.

Δραστηριότητες: εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, λήψη αποφάσεων και επίβλεψη εκτέλεσής τους, εφαρμογή των στρατιωτικών κανονισμών, υλοποίηση του στρατιωτικού προγράμματος εκπαίδευσης, εκπαίδευση των στρατιωτών στα αντικείμενα της ειδικότητάς τους, διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περίοδο πολέμου.

Όπλα: Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις, Αεροπορία Στρατού. Σώματα: Εφοδιασμού, Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Τεχνικό.

Διεύθυνση Σχολής Ευελπίδων

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στρατόπεδο Βάρης, Αθήνα

Προϋποθέσεις για Στρατιωτικές Σχολές

Να είναι Έλληνας το γένος.

Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

Να έχει ηλικία από 17 μέχρι 21 ετών.

Να έχει ανάστημα πάνω από 1,70 μέτρα για άντρες και πάνω από 1,60 για τις γυναίκες και Βάρος: ΔΜΣ για άνδρες: 19-27, για γυναίκες: 18-25.

Να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση.

Να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα.

Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ:Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, (ΣΜΥ), τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ).

Δραστηριότητα

Επιβλέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων από το κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό και τους έφεδρους στρατευμένους, εκτελούν τις διαταγές των αξιωματικών σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο, πραγματοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των στρατευμένων σε φυσικές ασκήσεις, χειρισμό όπλων και τεχνική κατάρτιση, χειρίζονται και συντηρούν οπλομηχανήματα, οχήματα και άλλου είδους στρατιωτικό υλικό και όπλα, συμμετέχουν σε πολεμικές ασκήσεις ή επιφυλακές και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εμπόλεμες περιόδους. Τα υλικά μέσα που χειρίζονται οι υπαξιωματικοί είναι τα όπλα, οπλικά συστήματα, μηχανήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οχήματα, στρατιωτικά εφόδια, εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό για τις ανάγκες της εκπαίδευσης του προσωπικού και πολλά άλλα.

Σπουδαιότητα

Για να σταδιοδρομήσει κανείς ως υπαξιωματικός, απαιτείται πειθαρχία, ευσυνειδησία, δυναμισμός, θάρρος, αυτάρκεια, επινοητικότητα και κατανόηση. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διαθέτει πολύ καλή υγεία, σωματική αντοχή και φυσική κατάσταση, ικανότητα αντίληψης χώρου, μηχανική, υπολογιστική ικανότητα, καθώς και διοικητικά προσόντα. Όσοι αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των στρατευμένων χρειάζεται να έχουν μεταδοτικότητα και υπομονή.

Οι θέσεις εργασίας είναι σταθερές, αλλά με τον περιορισμό του αριθμού των στρατευμένων, το θεσμό των αμειβόμενων στρατιωτών πενταετούς θητείας και τις νέες τεχνολογίες στα διοικητικά και οπλικά συστήματα, απειλούνται με συρρίκνωση. Παράλληλα, υπάρχει αρκετή προσφορά ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Οι δυνατότητες εξέλιξης των υπαξιωματικών είναι προσδιορισμένες, αλλά δεν φτάνουν ψηλά στη στρατιωτική ιεραρχία. Οι αποδοχές τους είναι σχετικά καλές, ενώ έχουν τη δυνατότητα διατροφής σε στρατιωτικές λέσχες ή αγορών ρουχισμού και τροφίμων από στρατιωτικά καταστήματα με χαμηλές τιμές

Συνθήκες

Η εργασία είναι δύσκολη και συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη, γιατί ο υπαξιωματικός είναι άμεσα υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαταγών των αξιωματικών, είτε αυτές αφορούν την εκπαίδευση και την εύρυθμη λειτουργία του στρατεύματος στην ειρήνη, είτε την εκτέλεση των σχεδίων μάχης σε πολεμικές επιχειρήσεις.Ο υπαξιωματικός, μπορεί να διεξάγει χειρωνακτική εργασία (να χειρίζεται ένα πυροβόλο), φυσική εργασία (να συμμετέχει σε πορείες ή ασκήσεις), ή εργασία γραφείου ως υπάλληλος διοίκησης. Η εργασία του είναι συνήθως ομαδική με κανονικό ωράριο, αλλά και έκτακτες απασχολήσεις ή βάρδιες για διάφορες ανάγκες της υπηρεσίας. Οι μετακινήσεις και οι μεταθέσεις, είναι υποχρεωτικές μέσα στο πλαίσιο του επαγγέλματος.

Ανάλογα με την ειδικότητα, η εργασία του μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ανθυγιεινή, αν χειρίζεται οπλικά συστήματα και πυρομαχικά ή και σχετικά ξεκούραστη, αν αναλαμβάνει καθήκοντα υπαλληλικά ή εκπαιδευτικά.Εργάζεται είτε σε ανοικτούς, είτε σε κλειστούς χώρους των στρατιωτικών εγκαταστάσεων γενικά. Οι χώροι αυτοί μπορεί να είναι κλειστοί, όπως στρατιωτικοί θάλαμοι, γραφεία στρατοπέδου, αποθήκες, χώροι συντήρησης οχημάτων οπλικών συστημάτων και σκαφών, υπόστεγα αεροσκαφών ή και υπαίθριοι, όπως γήπεδα ασκήσεων, πεδία βολής.

Μέλλον

Με την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι σπουδαστές ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες. Αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον 1 χρόνο υπηρεσίας, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού εισακτέων. σε Γραφεία Έρευνας-Πληροφορικής, αφού εκπαιδευτούν ως Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ειδικές δυνάμεις