Βοηθοί Διευθυντές Συντονιστές Ειδικοτήτων

     ΛΥΚΕΙΟ  ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ                      ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ  2015 – 2016

               ΒΟΗΘΟΙ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
Β.Δ.

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ρέα Σταύρου 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δημήτρης Καραντάνος

ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πέτρος Λοφίτης 

ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ

Ευθυμία Κόμπου

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μαρία Χ΄΄Πέτρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Μιχάλης Διονυσίου 

ΤΕΧΝΗΣ – ΓΡ. ΤΕΧΝΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Άννα Δανιήλ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

Κυριάκος Κωνσταντίνου