Βοηθοί Διευθυντές Συντονιστές Ειδικοτήτων

    

                                 ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ  2019 – 2020

  Β.Δ. Α΄ / Β.Δ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ για την ειδικότητα

ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

 • Μαθηματικών

 

ΔΑΝΙΗΛ
ΑΝΝΑ

 • Φιλολογικά

 • Θεατρολογία

ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ

 • Φυσικής Αγωγής

 • Μουσικής

ΚΟΜΠΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ

 • Ξένες Γλώσσες(Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά)

 • Θρησκευτικά

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ

 • Φυσικής

 • Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

ΜΩΥΣΕΩΣ

ΝΙΚΟΣ

 • Πληροφορική

ΚΟΝΗ ΛΙΖΑ

 • Βιολογία,Χημεία,Εμπορικά/Οικονομικά

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

 • Οικιακή Οικονομία

 • Τέχνη

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ

 • Ειδική Αγωγή

 • Σ.Ε.Α.