Σημαιοφόροι - Παραστάτες 2021-2022

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λυκείου Πολεμιδιών στην 5η συνεδρία του στις 05/10/2021 βραβεύοντας το ήθος και την επιμέλεια των πιο κάτω μαθητών και μαθητριών αποφάσισε και ανακηρύσσει για τη σχολική χρονιά 2021 – 2022  

Σημαιοφόρους και Παραστάτες του Σχολείου μας τους ακόλουθους μαθητές:

 


Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ
1. Σάββα Κυριακή Παναγιώτη Λάβαρο
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ31
2. Τιμοθέου Μαρίνα Τιμόθεου Ελληνική
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ31
3. Γκεοργκίεβα Στανιμίρα Γκεόργκι Ιβανόβ Κυπριακή
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ32


Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
4. Νικολάου Άννα Νικόλαου Γ11
5. Γιωργούδη Μαρίλια Κωνσταντίνου Γ41
6. Σταυρινίδου Μελίνα Νεκτάριου Γ32
7. Ματθαίου Μαρίνα Γεώργιου Γ31
8. Ιωάννου Χαράλαμπος Ιωάννη Γ32
9. Νεοφύτου Ιωάννα Νεόφυτου Γ32
10. Κυριάκου Στυλιανός Μάριου Γ31
11. Φωτίου Κατερίνα Άδωνη Γ31


Ε Π Ι Λ Α Χ Ο Ν Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
12. Ασημένου Μαρία Γεώργιου Γ31
13. Λοΐζου Μαρίνα Λοΐζου Γ11
14. Εξήντα Άντρια Ιωάννη Γ41
15. Θεοδοσίου Ελένη Αλέξανδρου Γ31