Σημαιοφόροι - Παραστάτες 2018-2019

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λυκείου Πολεμιδιών στην 6η συνεδρία του στις 24/09/2018 βραβεύοντας το ήθος και την επιμέλεια των πιο κάτω μαθητών και μαθητριών αποφάσισε και ανακηρύσσει για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 Σημαιοφόρους και Παραστάτες του Σχολείου μας τους ακόλουθους μαθητές:


Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ
1. Φεσά Δήμητρα Παναγιώτη Λάβαρο
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ32
2. Ανδρέου Δημήτρης Λοΐζου Ελληνική
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ31
3. Χειλημίντρης Άγγελος Αντώνη Κυπριακή
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ32


Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
4. Ρουφίδη Αναστασία Δημήτρη Γ31
5. Στεφανή Παναγιώτα Χριστάκη Γ42
6. Κυπριανού Άννα Δημήτρη Γ31
7. Καλλή Ιωάννα Νίκου Γ11
8. Κάττου Έλενα Χριστάκη Γ32
9. Μιχαήλ Ανδρέας Μιχαλάκη Γ41
10. Κατσιαρή Ανδριάνα Χριστοδούλου Γ11
11. Αντωνίου Αναστασία Ευαγόρα Γ11


Ε Π Ι Λ Α Χ Ο Ν Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
12. Ευλαβή Νικολέττα Παναγιώτη Γ51
13. Ματθαίου Χρίστος Γεώργιου Γ32
14. Παύλου Μαρία Παύλου Γ41