Σημαιοφόροι - Παραστάτες 2022-2023

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λυκείου Πολεμιδιών στην 6η συνεδρία του στις 04/10/2022 βραβεύοντας το ήθος και την επιμέλεια των πιο κάτω μαθητών και μαθητριών αποφάσισε και ανακηρύσσει για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023    Σημαιοφόρους και Παραστάτες του Σχολείου μας τους ακόλουθους μαθητές:

 


Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ
1. ΠΟΛΥΣΤΥΠΙΩΤΗ ΚΛΕΙΩ Λάβαρο
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ11
2. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΛΕΥΚΗ Ελληνική
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ32
3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΑΡΑ Κυπριακή
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ32


Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
4. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Γ41
5. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ31
6. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ Γ31
7. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ32
8. ΚΑΛΛΗ ΝΙΚΗ Γ31
9. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ31
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ Γ31
11. ΜΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ31


Ε Π Ι Λ Α Χ Ο Ν Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
12. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ32
13. ΚΑΣΣΕ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ Γ51
14. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΤΖΟΖΕΦΙΝ Γ41
15. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΛΕΞΗΣ Γ32