Σημαιοφόροι - Παραστάτες 2019-2020

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λυκείου Πολεμιδιών στην 7η συνεδρία του στις        04/10/2019 βραβεύοντας το ήθος και την επιμέλεια των πιο κάτω μαθητών και μαθητριών αποφάσισε και ανακηρύσσει για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.

Σημαιοφόρους και Παραστάτες του Σχολείου μας τους ακόλουθους μαθητές:


Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ
1. Αντωνίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Μάριου Λάβαρο
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ33
2. Γεωργίου Χαράλαμπος Γιάννου Ελληνική
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ31
3. Ιωακείμ Χριστόδουλος Ιωακείμ Κυπριακή
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ31


Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
4. Κυπριανού Άντρια Χριστόφορου Γ32
5. Τσικκουρή Ναταλία Χριστόδουλου Γ32
6. Παστού Ελένη Γεώργιου Γ32
7. Κώστα Έλενα Νικόλα Γ33
8. Ιακωβίδης Μιχάλης Ανδρέα Γ33
9. Παπάζογλου Μαρία Τρύφωνα Γ33
10. Ζένιος Στυλιανός Παναγιώτη Γ32
11. Έλληνα Ελένη Σωτήρη Γ32


Ε Π Ι Λ Α Χ Ο Ν Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
12. Ευσταθίου Αρσένιος Γεώργιου Γ41
13. Χριστοδούλου Χαρά Ανδρέα Γ51