Σημαιοφόροι - Παραστάτες 2016-2017

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λυκείου Πολεμιδιών στην 6η συνεδρία του στις 03/10/2016 βραβεύοντας το ήθος και την επιμέλεια των πιο κάτω μαθητών και μαθητριών αποφάσισε και ανακηρύσσει για τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 Σημαιοφόρους του Σχολείου μας τους ακόλουθους μαθητές:
 


Σ Η Μ Α Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ
Σιμιτζής Αλέξανδρος Θεοδώρου Λάβαρο
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ7
Καραπίτη Κυριακή Σάββα Ελληνική
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ3
Σοφοκλέους Μαρίνα Ερμή Κυπριακή
28η Οκτωβρίου – 25η Μαρτίου
Γ6


Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
Ιωαννίδου Μικαέλα Δημήτρη Γ5
Αντωνίου Δημήτρης Αντώνη Γ5
Κκόλια Μυροφόρα Γεωργίου Γ7
Χριστοδούλου Ιωάννα Ανδρέα Γ5
Μιχαήλ Άντρια Παναγιώτη Γ5
Παύλου Κυριακή Πέτρου Γ5
Κωνσταντίνου Σαββίνα Ιάκωβου Γ7
Κυριάκου Μαριλένα Πέτρου Γ2


Ε Π Ι Λ Α Χ Ο Ν Τ Ε Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
Ηλιόδωρου Ανδρέας Ηλιόδωρου Γ5
Παπαμιχαήλ Μαρία Γεωργίου Γ5
Χατζηκωνσταντίνου Ερμίνα Κωστάκη Γ5
Ανδρέου Αναστασία Ανδρέα Γ7
Χριστοδούλου Άντρεα Ιωάννη Γ5