Παιδαγωγικά θέματα

 

Πρόληψη και Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στην Τάξη 

 

Σχέδιο Διαχείρισης Περιστατικών Τραυματισμών - Ασθένειας στο Σχολείο

 

Ο ρόλος του Σχολείου στις μέρες μας

Ο ρόλος του σχολείου στις μέρες μας είναι Πολύπλευρος και πολυσύνθετος είναι ο ρόλος του σχολείου σήμερα. Πέρα από τη μετάδοση γνώσεων, την καλλιέργεια της νόησης και των δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων οφείλει να στοχεύει στην ολόπλευρη ηθικοπνευματική τους καλλιέργεια, να παρέχει βαθύτερη και ουσιαστικότερη παιδεία.Το σχολείο του σήμερα οφείλει να μορφώνει πολίτες υπεύθυνους, συνειδητοποιημένους, κριτικά σκεπτόμενους, καλλιεργημένους, κοινωνικά ευαίσθητους, με ιδανικά, αρχές και αξίες. Πολίτεςπου να αγαπούν την πατρίδα και να νοιάζονται γι ́ αυτήν.Πολίτες που να κάνουν βίωμα τις πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης και της ειρήνης, που να σέβονται κάθε άνθρωπο με την ιδιαιτερότητά του. Πολίτες με αναφορά στις ρίζες, στις παραδόσεις, που να ξέρουν από πού έρχονται , να κατανοούν το παρόν και να σχεδιάζουν το μέλλον. Παράλληλα να παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες για να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και τα ενδιαφέροντα τους, να τους γεννά το ενδιαφέρον για αυτομόρφωση και δια βίου μάθηση, να ξυπνά τις ευαισθησίες τους για τον πολιτισμό(το βιβλίο, το θέατρο, τις τέχνες, τα γράμματα, τη μουσική τις επιστήμες, τον αθλητισμό). Για την πραγμάτωση των πιο πάνω στόχων χρειάζεται συνεχής προσπάθεια και εγρήγορση, σ ́ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο περιβάλλον που θα σέβεται τον καθένα ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες του. Ένα σχολείο που θα καλλιεργεί το διάλογο και θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα τους να κάνουν όνειρα για ένα καλύτερο αύριο, να θέτουν υψηλούς στόχους και να έχουν υψηλές αξιώσεις.