Γ΄ Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία