Γονείς

ΤοΣχολείο μας  δίνει πρωταρχική σημασία στην πολύ στενή και απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών.

Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:


•Η συχνή και συστηματική επαφή μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και του (διδακτικού) προσωπικού.
•Η επικοινωνία και συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων με τη Διεύθυνση και με άλλα αρμόδια πρόσωπα, με στόχο την ενίσχυση και προαγωγή του Σχολείου
•Η πρόνοια και ευημερία των μαθητών