ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ Τάξης (με ισχύ από 26 Μαρτίου 2020)

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ Τάξης (με ισχύ από 30 Μαρτίου 2020)

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ Τάξης (με ισχύ από 30 Μαρτίου 2020)

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή