Φεστιβάλ Μάριος Τόκας / Κώστας Μόντης

Συμμετοχή στο φεστιβάλ Μάριος Τόκας / Κώστας Μόντης