ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Εύχομαι η φετινή σχολική χρονιά παρά τις δυσκολίες της Πανδημίας να είναι γόνιμη και δημιουργική για εσάς και τα παιδιά σας.  Η τήρηση, όμως του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας είναι απαραίτητη, ώστε όλοι να παραμείνουμε υγιείς και η ζωή μας να συνεχιστεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά.  Εύχομαι σε όλους υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Λυκείου μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, όπου θα καλλιεργούνται  διαχρονικές αξίες της ζωής, όπως ο σεβασμός,  η δικαιοσύνη, η σωφροσύνη και η γενναιοψυχία, αρχές που συναποτελούν αυτό που ονόμαζε ο φιλόσοφος Σωκράτης, αρετή. Επιπλέον, στοχεύουμε και στη διαμόρφωση πολύπλευρων και όχι μονοδιάστατων ανθρώπων, που θα είναι από τη μια άριστοι  επαγγελματίες, αλλά παράλληλα  θα ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, τις τέχνες, τα κοινά, την ευημερία και το καλό της κοινωνίας.

 Ως σχολείο, σας δίνουμε την υπόσχεση ότι θα εργαστούμε με ζήλο κι αφοσίωση για το καλό και την ασφάλεια των παιδιών σας. Η προσπάθεια είναι δύσκολη, γι’ αυτό προσβλέπουμε και στη δική σας συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το όραμα πράξη.

Η  εποπτεία και ο έλεγχος εκ μέρους σας της πειθαρχίας στους Κανονισμούς του Σχολείου και στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, της επιμέλειας, της συμπεριφοράς και του ήθους τους είναι απαραίτητα στοιχεία για τη συνεχή βελτίωσή τους.  Θα σας παρακαλούσαμε, ακόμα, να ελέγχετε με διακριτικότητα τη μελέτη των παιδιών σας καθημερινά. Η συστηματική μελέτη θα τα βοηθήσει να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους και να πετυχαίνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Είναι σημαντικό, επίσης, να μεριμνάτε για την τακτική φοίτηση των παιδιών σας στο Σχολείο.  Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων, θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα τη Διεύθυνση του Σχολείου για τυχόν απρόβλεπτη ή προβλεπόμενη απουσία των παιδιών σας από το Σχολείο και να αποστέλλετε στον/στην Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια του τμήματος του παιδιού σας σχετικό δικαιολογητικό για τις απουσίες του, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την επάνοδό του στο Σχολείο και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών κατά την περίοδο Μαΐου/Ιουνίου.

Σας παρακαλούμε θερμά να μεριμνάτε, όπως τα παιδιά σας  προσέρχονται στο Σχολείο έγκαιρα, ώστε με το χτύπημα του κουδουνιού στις 7.30 π.μ. να βρίσκονται στις τάξεις τους.  Η αργοπορημένη προσέλευση των μαθητών/τριών στην τάξη εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Η συνεχής διακοπή του μαθήματος έχει  αρνητικές επιπτώσεις στην κατανόησή του, τόσο από τους παρόντες μαθητές και μαθήτριες όσο και από αυτούς/τές που αργοπορούν. 

Υπενθυμίζουμε ότι τα παιδιά σας θα πρέπει να προσέρχονται στο Σχολείο με τη στολή τους.  Η προσέλευση των παιδιών σας στο Σχολείο με τη στολή τους είναι υποχρέωση που απορρέει από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων.  Η στολή τονίζει τη μαθητική ιδιότητα και αποβλέπει στην ομοιόμορφη ενδυμασία των μαθητών/τριών. Οι φόρμες και τα κολάν απαγορεύονται. 

Όλοι μας – Διεύθυνση, διδάσκοντες/ουσες, γονείς – χρειάζεται να φροντίζουμε συνεχώς όπως  οι μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου μας,  γίνονται ολοένα και καλύτεροι/ες, όχι μόνο διαβάζοντας τα μαθήματά τους αλλά και πειθαρχώντας στους κανονισμούς της σχολικής μονάδας, συνειδητά κι υπεύθυνα. Αυτό, άλλωστε, θα πράξουν και μετά ως υπεύθυνοι πολίτες  τηρώντας τους νόμους της πατρίδας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και με πνεύμα ειλικρίνειας θα εργαστούμε  για τον κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την πρόοδο των παιδιών μας.    Καλή σχολική χρονιά!

Μαρία Πολυδώρου Κυριάκου,

Διευθύντρια