Εγγραφέντες Μαθητές 2017-2018

Αριθμητική Κατάσταση κατά Τμήμα

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

                             

ΤΜΗΜΑ Α Κ ΣΥΝΟΛΟ
Α1.1 4 12 16
Α2.1 12 9 21
Α2.2 8 11 19
Α2.3 7 10 17
Α3.1 5 9 14
Α3.2 7 6 13
Α4.1 10 7 17
Α4.2 9 7 16
Α-Μονάδα 1 0 1
8 63 71 134
Β1 2 19 21
Β2 7 10 17
Β3 7 7 14
Β4 7 4 11
Β5 7 8 15
Β6 4 13 17
Β7 5 11 16
Β8 3 13 16
Β-Μονάδα 1 1 2
8 43 86 129
Γ1 3 11 14
Γ2 10 11 21
Γ3 11 14 25
Γ4 4 9 13
Γ5 6 7 13
Γ6 13 8 21
Γ7 12 11 23
Γ8 2 11 13
Γ-Μονάδα 2 2 4
8 63 84 147
Γενικό Σύνολο Εγγραφέντων 410