Μαθητές

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ


Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι γνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει στο σχολείο στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Η προσέλευση στο σχολείο γίνεται έγκαιρα. Μόλις κτυπήσει το κουδούνι, πρέπει όλοι να βρίσκονται στη θέση τους για μάθημα. Συστηματικές καθυστερήσεις πάνω από 5 λεπτά σημειώνεται απουσία. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από το σχολείο. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου παραχωρείται γραπτή άδεια εξόδου από το σχολείο από τον υπεύθυνο Β.Δ. και ενημερώνεται ο καθηγητής της περιόδου για την αποχώρηση του. Αποχώρηση από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο επιτρέπεται μόνο με προσωπική παρουσία του κηδεμόνα στο γραφείο του υπεύθυνου Β.Δ. Η κανονική αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού για τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας.


2. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Οι μαθητές κάθονται σε θέσεις με βάση το διάγραμμα θέσεων που βρίσκεται στην έδρα και δεν αλλάζουν Θέση. Ειδικότερα, στα μερικά μαθήματα που απαιτείται μετακίνηση των μαθητών ενός τμήματος σε άλλες αίθουσες, το διάγραμμα θέσεων συντάσσεται με την ευθύνη των διδασκόντων. Κατά την ώρα διδασκαλίας κάθε συμπεριφορά που διακόπτει την καλή εξέλιξη του μαθήματος, θεωρείται παράβαση. Ο σεβασμός με τον οποίο ο μαθητής οφείλει να αντιμετωπίζει κάθε ομιλητή, καθηγητή ή συμμαθητή δεν επιτρέπει την απότομη και χωρίς άδεια διακοπή του. Αντίθετα πρέπει να ολοκληρώσει και να σηκώσει το χέρι του για να πάρει το λόγο. Η χρήση κινητών τηλεφώνων σε ώρα μαθήματος απαγορεύεται αυστηρά. Κανένας μαθητής δε γίνεται δεκτό ς στις αίθουσες διδασκαλίας για ανακοινώσεις χωρίς έγγραφη άδεια των Υπευθύνων. Όταν απαιτείται από το πρόγραμμα αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας, η μετάβαση από και προς τις αίθουσες πρέπει να γίνεται έγκαιρα και ήσυχα.


3. ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)


Απαγορεύεται η απομάκρυνση από το χώρο εκγύμνασης όσων παιδιών απέχουν για οποιονδήποτε λόγο από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μαθητές οι οποίοι δεν είναι εφοδιασμένοι με αθλητική περιβολή. δεν συμμετέχουν στο μάθημα και παίρνουν απουσία.


4. ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είναι αυτονόητη ανάγκη η τάξη και η διατήρηση της καθαριότητας του σχολικού χώρου, τόσο μέσα στις αίθουσες όσο και στους εξωτερικούς χώρους, όπως και ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Γι’ αυτό σι μαθητές Θα Πρέπει να χρησιμοποιούν τους τοποθετημένους κάδους απορριμμάτων, να μη γράφουν συνθήματα, ονόματα κτλ. σε οποιαδήποτε επιφάνεια και να μην προκαλούν ζημιές στα αντικείμενα του σχολικού χώρου. Οι παραβάτες, εκτός από τη πειθαρχική ποινή, επιβαρύνονται και με το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών.Εξάλλου σι μαθητές μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αισθητική αναβάθμιση το σχολικού περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και τη Διεύθυνση.


5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα σύρματα ή σπασμένες πρίζες ή οτιδήποτε άγνωστο αντικείμενο .Να αναφέρετε στον υπεύθυνο καθηγητή ή Β.Δ. οποιαδήποτε φθορά παρατηρείτε. Στις ειδικέ αίθουσες μαθημάτων, εργαστήρια, αποδυτήρια να ακολουθούνται πιστά σι οδηγίες των καθηγητών.


6. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ


Σε περίπτωση καθυστέρησης καθηγητή ο Πρόεδρος ή ένα μέλος του Συμβουλίου ειδοποιεί σχετικά τη Διεύθυνση. Κανένας μαθητής δε μένει έξω από την τάξη ή φεύγει χωρίς άδεια.