Ιστορία Κάτω Πολεμιδιών

Τα Κάτω Πολεμίδια είναι δήμος της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο. Αποτελεί ένα από τους έξι δήμους της μείζονος Λεμεσού. Τα Κάτω Πολεμίδια συνορεύουν στα ανατολικά με τα Πάνω Πολεμίδια και τον Δήμο Λεμεσού, στα νότια με τον Δήμο Λεμεσού, στα νοτιοδυτικά με το Τσερκέζ Τσιφλίκ, στα δυτικά με τον Ύψωνα και στα βορειοανατολικά με την Παλώδια.

Η ονομασία του χωριού, όπως και η ονομασία των Πάνω Πολεμιδιών, οφείλεται στο φυλλοβόλο δένδρο πολεμιδκιά (μεσπιλέα η γερμανική) το οποίο σπάνια εντοπίζεται στην Κύπρο. Οι καρποί του δέντρου αυτού ονομάζονται πολεμίδκια ή πομελίδκια.

Οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι των Κάτω Πολεμιδιών είχαν υιοθετήσει το 1958 την τούρκικη ονομασία Aşağı Binatlı. Aşağı σημαίνει κάτω και Binatlı σημαίνει χιλιάδες ιππείς. Με την ονομασία Binatli υπάρχει και ένα μέρος στην Τουρκία.

Ιστορία

Η περιοχή των Κάτω Πολεμιδιών κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια. Αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως νεκρόπολη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, όπως και αρχαιολογικά κατάλοιπα προϊστορικών χρόνων στις τοποθεσίες με την ονομασία Σκάμματα και Ουφκιά.

Στις μεσαιωνικές πηγές το χωριό αναφέρεται ως Πολεμίδια, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε Κάτω και Πάνω Πολεμίδια.

Στα Κάτω Πολεμίδια μπορεί να επισκεφθεί κάποιος το ιατρικό και το αρχαιολογικό μουσείο.

Το 1986 τα Κάτω Πολεμίδια ανακηρύχθηκαν σε δήμο.

Πληθυσμός

Τα Κάτω Πολεμίδια κατοικούνταν από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974, οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι των Κάτω Πολεμιδιών αποχώρησαν από την περιοχή και εγκαταστάθηκαν στη Μόρφου.

Στα Κάτω Πολεμίδια παρέμειναν οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι τους και επιπρόσθετα εγκαταστάθηκαν στο χωριό Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες, κυρίως από το Αργάκι και την Κάτω Ζώδεια. Ακολούθησε μια μεγάλη οικιστική ανάπτυξη που οδήγησε στην αύξηση του πληθυσμού. Στην περιοχή δημιουργήθηκαν τέσσερις προσφυγικοί οικισμοί.

Σύμφωνα με τις απογραφές πληθυσμού που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, o πληθυσμός των Κάτω Πολεμιδιών αυξανόταν συνεχώς στην πορεία των δεκαετιών. Με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός φαίνεται ότι ανέρχεται στους  22.369 κατοίκους.