Έκθεση Μικρασιατικής Καταστροφής

          

Μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα, ως νικήτρια χώρα, απέστειλε στρατό στη Μικρά Ασία. Το όνειρο της απελευθέρωσης των αλύτρωτων αδελφών της περιοχής φάνηκε προς στιγμή να πραγματοποιείται. Όμως σύντομα οι ελπίδες διαψεύσθηκαν. Στα τέλη Αυγούστου του 1922 τα τουρκικά στρατεύματα νίκησαν οριστικά τον ελληνικό στρατό. Η ήττα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος είχε ως συνέπεια την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού και τον ξεριζωμό του από τις εστίες του, την αποκαλούμενη Μικρασιατική Καταστροφή.

Η έκθεση περιλαμβάνει βιβλία της Βιβλιοθήκης για τη Μικρά Ασία (ιστορικά, μαρτυρίες, λογοτεχνικά, μαγειρική, μουσικη) και σύντομα πληροφοριακά σημειώματα.

χώρος: Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας (14/09/2022)