Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2019 - 2020

  1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ
  2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  5. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΣΤΗΝ  Ε.Σ.Ε.Μ   ΛΕΜΕΣΟΥ
  7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΤΩ  ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Κωνσταντίνου Νικόλας Γ52
Αντιπρόεδρος Χρυσοστομίδης Γιώργος Γ32
Γραμματέας Γεωργίου Χαράλαμπος Γ31
Ταμίας Κυριάκου Αναστασία Β42
Σύμβουλος Γεννάρη Αλέξανδρος Β51
Σύμβουλος

Κυριάκου Στυλιανός

Α21
Σύμβουλος Καϊκίτης Μιχάλης Α31

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΜΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

●  Συμβούλιο Διεύθυνσης:  

  1.  Κωνσταντίνου Νικόλας (Γ52)

  2.  Γεννάρης Αλέξανδρος (Β51)

  3.  Κυριάκου Στυλιανός (Α21)

●  Επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών: 

  1.  Κωνσταντίνου Νικόλας (Γ52)

  2.  Χρυσοστομίδης Γιώργος (Γ32)

●  Συμβουλευτική Επιτροπή: 

  1.  Γεωργίου Χαράλαμπος (Γ31)

●  Επιτροπή Κυλικείου:

   1.  Κωνσταντίνου Νικόλας (Γ52)

   2.  Καϊκίτης Μιχάλης (Α31)

●  Επιτροπή Βιβλιοθήκης:

  1. Κυριάκου Στυλιανός (Α21)

  2. Καϊκίτης Μιχάλης (Α31)

●  Επιτροπή Εορτασμών, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Θεάτρου και Μνήμης

     Κατεχομένων:  

  1. Γεωργίου Χαράλαμπος (Γ31)

  2.  Χρυσοστομίδης Γιώργος (Γ32)

●  Επιτροπή Κοινωνικής Αγωγής και Πρόνοιας:

   1.  Χρυσοστομίδης Γιώργος (Γ32)

   2.  Κυριάκου Αναστασία (Β42)

●  Επιτροπή Εκδρομών (εσωτερικού):

  1.  Γεννάρης Αλέξανδρος (Β51)

  2.  Γεωργίου Χαράλαμπος (Γ31)

●  Επιτροπή Εκδρομής Εξωτερικού: 

  1.  Καϊκίτης Μιχάλης (Α31)

  2.  Κυριάκου Στυλιανός (Α21)