Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2021 - 2022

  1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ
  2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  5. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΣΤΗΝ  Ε.Σ.Ε.Μ   ΛΕΜΕΣΟΥ
  7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΤΩ  ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Γ32
Αντιπρόεδρος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ Γ11
Γραμματέας ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β52
Ταμίας ΛΟΪΖΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Β31
Σύμβουλος ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ31
Σύμβουλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

Α11
Σύμβουλος ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Α23