Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2017 - 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Κκάμαρης Ηλίας Κυριάκου Γ6
Αντιπρόεδρος Κοντολαίμης Σάββας Γιώργου Γ3
Γραμματέας Πιερίδη Μιχαέλα Αντώνη Γ6
Ταμίας Πισκόπου Μιχάλης Λοΐζου Β3
Σύμβουλος Ιωσήφ Ιωάννης Ιωσήφ Β7
Σύμβουλος Μασσού Ανδρέας Κωστάκη Α11
Σύμβουλος Κωνσταντίνου Νικόλας Κωστάκη Α42

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Κκάμαρης Ηλίας Κυριάκου Γ6
2. Πιερίδη Μιχαέλα Αντώνη Γ6
3. Πισκόπου Μιχάλης Λοΐζου Β3

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Κκάμαρης Ηλίας Κυριάκου    Γ6

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ Πιερίδη Μιχαέλα Αντώνη Γ6
Πισκόπου Μιχάλης Λοΐζου Β3
Κωνσταντίνου Νικόλας Κωστάκη Α42
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Μασσού Ανδρέας Κωστάκη Α11
Κωνσταντίνου Νικόλας Κωστάκη Α42
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κκάμαρης Ηλίας Κυριάκου Γ6
Πιερίδη Μιχαέλα Αντώνη Γ6
Ιωσήφ Ιωάννης Ιωσήφ Β7
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κκάμαρης Ηλίας Κυριάκου Γ6
Κωνσταντίνου Νικόλας Κωστάκη Α42
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μασσού Ανδρέας Κωστάκη Α11
Κωνσταντίνου Νικόλας Κωστάκη Α42

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΣΤΗΝ  Ε.Σ.Ε.Μ   ΛΕΜΕΣΟΥ
1. Κκάμαρης Ηλίας Κυριάκου Γ6
2. Πισκόπου Μιχάλης Λοΐζου Β3

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΤΩ  ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
1. Κοντολαίμης Σάββας Γιώργου Γ3
2. Ιωσήφ Ιωάννης Ιωσήφ Β7