Καινοτόμα Σχολεία

 

SELFIE

Ευρωπαϊκό εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE 

 

Edmodo

Σκοπός είναι η άμεση ενδοσχολική επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διεύθυνσης και καθηγητών

Η Edmodo είναι μια εκπαιδευτική τεχνολογική εταιρεία που προσφέρει μια πλατφόρμα επικοινωνίας, συνεργασίας και προγύμνασης σε σχολεία και καθηγητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το δίκτυο Edmodo επιτρέπει στους καθηγητές να μοιράζονται περιεχόμενο, να διανέμουν κουίζ, να αναθέτουν και να διαχειρίζονται την επικοινωνία με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς. Το Edmodo είναι πολύ εκπαιδευτικό στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της φιλοσοφίας του: οι μαθητές και οι γονείς μπορούν να συμμετάσχουν στην Edmodo μόνο αν τους ζητηθεί από έναν δάσκαλο. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές δαπανούν μεγάλο χρονικό διάστημα στην πλατφόρμα, τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη.

Edmodo - Εφαρμογές στο Google Play