Ιστορικό Σχολείου

Το Σχολείο μας ιδρύθηκε το 1975 με το όνομα Ζ΄ Γυμνάσιο Λεμεσού.  Το σχολικό έτος 1975-76 λειτούργησε ως τριτάξιο Γυμνάσιο με 1200 μαθητές που κατανεμήθηκαν σε είκοσι δύο τμήματα.  Το 1976-77, λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών σε τριάντα τμήματα, δημιουργήθηκε αυτόματα πρόβλημα στεγαστικό κι έτσι, για να λυθεί χρησιμοποιήθηκαν εννιά αίθουσες από το διπλανό ΙΖ΄ Δημοτικό σχολείο, όπου λειτούργησε ως παράρτημα.  Πρώτος διευθυντής του σχολείου  ήταν ο κ. Ιορδάνης Σοφοκλέους.  Η φοίτηση στο σχολείο ήταν μόνιμη πρωινή.  Οι μαθητές του σχολείου μας προέρχονταν κυρίως από τα γύρω χωριά της επαρχίας Λεμεσού (Αυδήμου, Επισκοπή, Ύψωνα, Πάχνα, κ.ά.), όπως και από την ευρύτερη περιοχή Πολεμιδιών.  Μεγάλο ποσοστό αυτού του μαθητικού κόσμου ήταν εκτοπισμένοι μαθητές, γεγονός που ισχύει μέχρι και σήμερα.

Τη σχολική χρονιά 1976-77 δημιουργήθηκε η Δ΄ τάξη, και τη σχολική χρονιά 1977-78 η Ε΄ τάξη.  Αυτή τη σχολική χρονιά λόγω αυξήσεως του αριθμού των μαθητών, χωρίστηκε σε τρία ανεξάρτητα σχολεία με την ονομασία Ζ1, Ζ2, Ζ3.  Το 1978-79 είχαμε τους πρώτους απόφοιτους με τη δημιουργία της Στ΄ τάξης.  Στο Ζ1 Γυμνάσιο, το οποίο ήταν μόνιμο πρωινό, φοιτούσαν μαθητές που προέρχονταν από τα μακρινά χωριά της Λεμεσού και Γυμνασιάρχης εξακολούθησε να είναι ο κ. Ιορδάνης Σοφοκλέους.  Στο Ζ2 Γυμνάσιο, όπου Γυμνασιάρχης ήταν ο κ. Χρίστος Περατικός, οι μαθητές προέρχονταν από τα Πολεμίδια και τον Ύψωνα.  Ενώ το Ζ3 Γυμνάσιο αφομοίωσε μαθητές από το Κολόσσι και την Επισκοπή.  Διευθύντρια του Ζ3 ήταν η κ. Λέλλα Παναουρή.  Τα δυο τελευταία σχολεία στεγάζονταν στο ΙΖ΄ Δημοτικό και η φοίτηση ήταν εναλλασσόμενη πρωινή, απογευματινή.

Το 1977-78 το Ζ1 Γυμνάσιο με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, επιλέγηκε μαζί με δύο άλλα Γυμνάσια της Κύπρου, για να εφαρμοστεί πειραματικά το νέο σχέδιο επιλογής μαθημάτων για τη Δ΄ τάξη, γνωστό ως ΛΕΜ, με προοπτική να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια στην Ε΄ και Στ΄ τάξη.

Τη σχολική χρονιά 1980-81 εφαρμόστηκαν οι πέντε συνδυασμοί των Λ.Ε.Μ που επικράτησαν σε παγκύπρια βάση, σε όλα τα Λύκεια.  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με εγκύκλιο του, τη σχολική χρονιά 1980-81 μετονόμασε το σχολείο μας σε Ζ΄ Γυμνάσιο Λεμεσού – Γυμνασιακός και Λυκειακός Κύκλος.  Από τη σχολική χρονιά 1987-88 μέχρι και σήμερα, πάλι με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας φέρει το όνομα Λύκειο Πολεμιδιών (παράλληλα, το Γυμνάσιο μετονομάστηκε Γυμνάσιο Πολεμιδιών).  Μέχρι τη σχολική χρονιά 1979-80 τα δύο σχολεία συστεγάζονταν στο ίδιο κτίριο.  Ο θεσμός του Ενιαίου Λυκείου εφαρμόζεται στο σχολείο μας από το Σεπτέμβριο του 2000.

Αρχές της σχολικής χρονιάς 2001-02, μεγάλο μέρος του παλιού (τριώροφο κτίριο), κρίθηκε ακατάλληλο κι απομονώθηκε, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στεγαστούν σε μέρος του παλιού κτιρίου και σε 15 λυόμενες αίθουσες.  Την επόμενη χρονιά κρίθηκε ακατάλληλο κι αυτό το μέρος∙ έτσι τον Σεπτέμβριο του 2002 κατεδαφίστηκε και ανεγέρθηκαν σε διπλανό οικόπεδο 55 λυόμενες αίθουσες. 

Δύο κτιστές αίθουσες Τεχνολογίας που βρίσκονταν στο παλαιό κτίριο συμπλήρωναν τη λειτουργία του Σχολείου . 

Οι 55 λυόμενες αίθουσες συμπεριλάμβαναν εργαστήρια Φυσικής και Χημείας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ξένων Γλωσσών, Τέχνης, Μουσικής, Ιστορίας, Βιολογίας και Δακτυλογραφίας, καθώς επίσης και όλες τις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας, τη Βιβλιοθήκη του σχολείου και όλα τα γραφεία του Διευθυντικού προσωπικού, της γραμματείας και του βοηθητικού προσωπικού.

Στις 16 Ιανουαρίου 2004 προκηρύχθηκαν προσφορές στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανέγερση του νέου κτιρίου.  Άρχισαν οι εργασίες και κατά τη σχολική χρονιά 2005-2006 σταδιακά μεταφερθήκαμε στο καινούργιο κτίριο.

Σήμερα στο Λύκειο φοιτούν συνολικά 317 μαθητές  και εργάζονται 70 καθηγητές .

Διευθυντικά καθήκοντα ασκεί η κ. Μαρία Πολυδώρου-Κυριάκου. Επίσης το προσωπικό του Σχολείου στελεχώνουν  τρία άτομα γραμματειακού προσωπικού, έξι βοηθητικού προσωπικού, ένας κλητήρας, έξι συνοδοί και ένα άτομο σχολιατρικής υπηρεσίας.