Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2016 - 2017

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Α11

Χαραλάμπους Χαρίκλεια

0.10

Α21

Συκοπετρίτης Άκης

0.12

Α22

Νίκου Χριστάκης

0.15

Α31

Λάμπρου Ροδίκη

0.16

Α32

Λοϊζίδης Κωνσταντίνος

0.17

Α41

Τήλλυρος Χριστόδουλος

0.5

Α42

Ιωάννου Γιάννης

0.6

Β1 - ΚΛΑΣ

Χατζηαντωνίου Έλενα

1.4

Β2 - ΘΕΤ

Θεοδότου Ελένη

1.5

Β3 - ΘΕΤ

Ταλιαδώρου Ελένη

1.6

Β4 - ΟΙΚΟΝ

Μυλωνά Μάρω

1.7

Β5 - ΥΠΗΡ

Χρυσοστόμου Άννα

1.1

Β6 - ΥΠΗΡ

Δημοσθένους Γιαννούλα

1.2

Β7 - ΥΠΗΡ

Νικολάου Ανδρέας

1.3

Β8 - ΚΤΧΝ

Παφίτης Ιωάννης

1.8

Γ1

Χρίστου Γιάννης

0.9

Γ2 

Ανδρέου Γιώργος

0.11

Γ3

Μεττούρη Ζωή

1.10

Γ4

Δημητρίου Φαίδρα

1.12

Γ5

Ζαντής Ανδρέας

1.11

Γ6

Δαμιανού Αίγλη

1.13

Γ7

Κωνσταντίνου Έλενα

1.14

Μονάδα 

Ευστρατίου Ανδρέας

0.18 -
Αίθ. Μονάδας