Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2017 - 2018

ΤΜΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΟΝΙΜΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Α11

Ιωάννου Γιάννης

0.9

Α21

Ιωάννου Κωνσταντίνος

1.5

Α22

Γενεθλίου Νικόλας

0.11

Α23

Τήλλυρος Χριστόδουλος

0.12

Α31

Ευστρατίου Άντρη

0.15

Α32

Γεωργιάδου Μαρίνα

0.16

Α41

Λοϊζίδης Κωνσταντίνος

1.2

Α42

Τιμοθέου Γιαννάκης

0.17

Β1 - ΚΛΑΣ

Σχοινάς Αντρέας

0.10

Β2 - ΘΕΤ

Νίκου Χριστάκης

1.6

Β3 - ΘΕΤ

Μυλωνά Μάρω

0.5

Β4 - ΟΙΚΟΝ

Ζαχαριάδη Μύρω

1.4

Β5 - ΥΠΗΡ

Ευστρατίου Ανδρέας

1.3

Β6 - ΥΠΗΡ

Δημοσθένους Γιαννούλα

0.6

Β7 - ΥΠΗΡ

Ταλιαδώρου Ελένη

1.1

Β8 - ΚΤΧΝ

Παρδάλης Γρηγόρης

1.11

Γ1 – ΚΛΑΣ

Λάμπρου Ροδίκη

1.7

Γ2 – ΘΕΤ

Ανδρέου Γεώργιος

1.8

Γ3 – ΘΕΤ

Χατζηαντωνίου Έλενα

1.10

Γ4 – ΟΙΚΟΝ

Ζαντής Ανδρέας

1.36

Γ5 – ΟΙΚΟΝ

Κραμβή Άννα

1.12

Γ6 – ΥΠΗΡ

Χρίστου Γιάννης

1.13

Γ7 – ΥΠΗΡ

Μεττούρη Ζωή

1.14

Γ8 – ΚΤΧΝ

Κωνσταντίνου Έλενα

0.14

Μονάδα

Στυλιανού Λένα

0.18 -
Αίθ. Μονάδας