Γραμματειακό Προσωπικό


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2016 - 2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ηλία Ελένη
Σκεπαρνίδου Ερασμία
Χαραλάμπους Μαίρη