Γραμματειακό Προσωπικό


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2022 - 2023

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σάββα Μάρω
Χαραλάμπους Μέλπω
Λοΐζου Μαρία
Κλητήρας
Ταβελούδης Ανδρέας