Γραμματειακό Προσωπικό


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2017 - 2018

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ηλία Ελένη
Σκεπαρνίδου Ερασμία
Χαραλάμπους Μαίρη
Ταβελλούδης Ανδρέας (Κλητήρας)