Επιτροπή Αγωγής Υγείας - TAEKWONDO

ΘΕΜΑ:  Δράσεις μαθητών σε σχολικό χρόνο

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας, ο μαθητής μας Ξυνομπίτης Κωνσταντίνος της Γ33, στις 14 Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε σε ομάδα μαθητών/τριών το άθλημα παραδοσιακό TAEKWONDO μαζί με τον εκπαιδευτή του  κ. Δημητριάδη Κάρολο.  Έκαναν επίσης επίδειξη διαφόρων τεχνικών του αθλήματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς.