Ενδοσχολικοί διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού Καθαριότητας

Η Επιτροπή Κοσμητείας προκηρύσσει ενδοσχολικό διαγωνισμό για την ανάδειξη της πιο καθαρής, ευπρεπούς και εξωραϊσμένης αίθουσας (καθαριότητα θρανίων, καρεκλών, πατωμάτων, τοίχων, οργάνωση και φιλοτέχνιση πινακίδας).

Μέλη της επιτροπής μας θα ελέγχουν τακτικά τις αίθουσες και θα τις βαθμολογούν.

Ο διαγωνισμός θα αρχίσει στις 21 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Το τμήμα που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο τέλος της χρονιάς θα έχει σαν έπαθλο μια εκδρομή.