Ενδιαφέρει τελειόφοιτους μαθητές

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες σε ποιες Σχολές μπορούν  να  εισαχθούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο  ανάλογα με τα μαθήματα που δήλωσαν στα ΚΣΑ.

Σύνδεσμος: https://cyuniguide.com/