Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών;

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (2001), που οργανώνεται σε συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφερε να ενώσει εκατομμύρια ανθρώπους από 45 χώρες. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες γιορτάζεται η γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη και προάγεται η εκμάθηση γλωσσών.

Μετά την επιτυχία του Έτους Γλωσσών, το Συμβούλιο της Ευρώπης ανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών θα γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Οι γενικοί στόχοι της Ευρωπαïκής Ημέρας Γλωσσών είναι να:

  1. ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και την πολυμορφία των διαφόρων γλωσσών που μαθαίνονται, ώστε να αυξηθεί η πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική κατανόηση,
  2. προαχθεί η πλούσια γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη, ώστε να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί,
  3. ενθαρρυνθεί η δια βίου εκμάθηση γλωσσών, εντός και εκτός σχολείου, είτε με σκοπό τις σπουδές, είτε για επαγγελματικές ανάγκες, είτε για σκοπούς κινητικότητας ή για διασκέδαση και ανταλλαγές.

Γιατί μια Ευρωπαïκή Ημέρα  Γλωσσών;

Ποτέ δεν υπήρξαν περισσότερες ευκαιρίες για να εργαστεί κάποιος ή να σπουδάσει σε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή χώρα - ωστόσο, η έλλειψη γλωσσικής ικανότητας εμποδίζει πολλούς ανθρώπους να τις εκμεταλλευτούν.

Η παγκοσμιοποίηση και τα πρότυπα ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης έχουν ως αποτέλεσμα οι πολίτες να χρειάζεται όλο και περισσότερο να αποκτήσουν δεξιότητες ξένων γλωσσών για να εργάζονται αποτελεσματικά μέσα στην ίδια τη χώρα τους. Τα Αγγλικά μόνο δεν είναι πλέον αρκετά.

Η Ευρώπη είναι πλούσια σε γλώσσες - υπάρχουν πάνω από 200 Ευρωπαϊκές γλώσσες και πολλές περισσότερες που μιλιούνται από πολίτες των οποίων η καταγωγή της οικογένειας τους είναι από άλλες ηπείρους. Αυτή είναι μια

σημαντική πηγή πληροφοριών που πρέπει να αναγνωριστεί, να χρησιμοποιηθεί και να εκτιμηθεί.

Η εκμάθηση γλωσσών ωφελεί τους νέους και τους μεγαλύτερους - ποτέ δεν είναι κανείς πολύ μεγάλος για να μάθει μια γλώσσα και να απολαύσει τις ευκαιρίες που του προσφέρει. Ακόμα και αν γνωρίζει μόνο λίγες λέξεις της γλώσσας της χώρας που επισκέπτεται (π.χ. για διακοπές), αυτό του δίνει τη δυνατότητα να κάνει νέους φίλους και επαφές.

Μαθαίνοντας τις γλώσσες άλλων ανθρώπων είναι ένας τρόπος που μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο και να ξεπεράσουμε τις πολιτιστικές διαφορές μας.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι μια αναγκαιότητα και ένα δικαίωμα για ΟΛΟΥΣ - αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα της Ευρωπαïκής Ημέρας Γλωσσών.

Οι γενικοί στόχοι αναμένεται να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για:

… η Επιτροπή Υπουργών της Ευρώπης αποφάσισε το 2001 στο Στρασβούργο, να καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών να γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο.

Τμήμα Ξένων Γλωσσών

Λύκειο Πολεμιδιών

Φωτογραφικό Υλικό