Εβδομάδα Εθελοντισμού 1-8 Δεκεμβρίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Εβδομάδα Εθελοντισμού 1-8 Δεκεμβρίου

Με κέφι και καλή διάθεση , ομάδα  παιδιών με την καθηγήτρια τους κ. Χριστίνα Έλληνα  αναμόρφωσαν την είσοδο του πάρκου Πάνω Πολεμιδιών κατόπιν άδειας που εξασφάλισαν από τον κοινοτάρχη κ. Κυριάκο Μαυρή  , ο οποίος ευχαρίστησε την ομάδα για αυτή την προσφορά τους στην κοινότητα.

Ο εθελοντισμός είναι ευρεία έννοια. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει δράσεις σταθερές και επαναλαμβανόμενες μέσα από συγκροτημένα προγράμματα ή οργανώσεις, (επίσημος εθελοντισμός) είτε δράσεις προσωπικές, πρόσκαιρες και μοναδικές  (ανεπίσημος εθελοντισμός).

Μπορεί να αφορά τη συμμετοχή σε προγράμματα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ιδρυμάτων ή φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. περιβαλλοντικά προγράμματα, αθλητικά προγράμματα, δασοπροστασία, κοινωνική υποστήριξη κ.ά.), αλλά και πράξεις –ατομικές δραστηριότητες, όπως η εθελοντική αιμοδοσία, η βοήθεια ενός ηλικιωμένου στον δρόμο ή ακόμα και η μετά θάνατο προσφορά μελών του ανθρώπινου σώματος για επιστημονικούς σκοπούς.

Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς χρόνο ή γνώση για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα ή οικονομική αμοιβή.

Αρχές του εθελοντισμού

• Ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή.

• Είναι πάντα θέμα επιλογής και δεν είναι υποχρεωτικός.

• Σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.

Στη σύγχρονη εποχή, έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε πεδίο εφαρμογής οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,  έχουν μορφή ιδρύματος ή μη κερδοσκοπικής εταιρείας και στηρίζουν τη δράση τους στην εθελοντική προσφορά των μελών τους.

Ο εθελοντισμός παρέχει πολλά οφέλη τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική υγεία. Βοηθά στην αντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων όπως του στρες, του θυμού, του άγχους και της κατάθλιψης. Βοηθάει στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών ανάμεσα στους πολίτες που παύουν να νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα  ανταγωνιστικό και αλλοτριωμένο περιβάλλον.

 Ο εθελοντισμός εξυψώνει τις αξίες και τα ιδανικά της ανθρώπινης ζωής και αναπτύσσει  την έννοια της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού.

Ελισάβετ Πάντη Β.Δ.Α’