Εκδηλώσεις

Οι σχολικές γιορτές έχουν ένα πολύτιμο φορτίο, ένα φορτίο συλλογικής μνήμης και συλλογικών ονείρων. Έχουν σημαντική αποστολή: να διατηρούν και να αναπαράγουν εσαεί στη μνήμη των νέων γενιών στιγμές και γεγονότα μεγαλείου του λαού μας, να καλλιεργούν την εθνική μας συνείδηση και να συνεργούν καταλυτικά στη μεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονομιάς.