ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ A΄ ή Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Όσοι μαθητές επιθυμούν να αλλάξουν μάθημα ή κλάδο προσανατολισμού και ΔΕΝ το έχουν κάνει μέχρι τώρα παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί στο email της συμβούλου marigoulak248@gmail.com μέχρι τις 31.03.2020. Για οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σύμβουλο στο email marigoulak248@gmail.com ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram, Teams. 

έντυπο πατήστε εδώ