Βοηθητικό Προσωπικό


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2022 - 2023

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κανάρη Γιαννούλα
Πέτρου Άντρη
Μάρκου Παναγιώτα
Νικολάου Έλενα
Χριστοδούλου Στέλλα
Σιαλά Στέλλα
Χρυσάνθου Κωνσταντίνα