Βοηθητικό Προσωπικό


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2017 - 2018

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αλέκου Στέλλα
Διομήδους Ελενίτσα
Κλεάνθους Ευγενία
Νικολάου Έλενα
Νεάρχου Ουρανία
Φρίξου Μαρίνα