Βοηθητικό Προσωπικό


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2019 - 2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αλέκου Στέλλα
Διομήδους Ελενίτσα
Κλεάνθους Ευγενία
Νικολάου Έλενα
Νεάρχου Ουρανία
Σιαλά Στέλλα
Φρίξου Μαρίνα