Βοηθητικό Προσωπικό


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2018 - 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αλέκου Στέλλα
Διομήδους Ελενίτσα
Κλεάνθους Ευγενία
Νικολάου Έλενα
Νεάρχου Ουρανία
Σιαλά Στέλλα
Φρίξου Μαρίνα