Βοηθητικό Προσωπικό


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2021 - 2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Παπαϊωάννου Ελπίδα
Διομήδους Ελενίτσα
Μάρκου Παναγιώτα
Νικολάου Έλενα
Νεάρχου Ουρανία
Σιαλά Στέλλα
Φρίξου Μαρίνα