ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Β.Δ. ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ