Βοηθοί Διευθυντές Υπεύθυνοι Τμημάτων


ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2018 - 2019

ΒΟΗΘΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 Αγγελίδης Άγγελος

Α22 – Α41 – Β31 – Β51 0.37

Δανιήλ Άννα

Α21 – Β33 – Β61

Μονάδα

1.30

Θεοδώρου Άλκηστις

Α31 – Β42 – Γ11 – Γ61

0.30

Κόμπου Ευθυμία

Α32 – Β11 – Β41 – Γ52

1.15

Λοφίτης Πέτρος

Α11 – Β52 – Γ41 – Γ51

1.18

Φωτίου Μαρία

Γ32

0.22

Χατζηπέτρου Μαρία

Β32 – Γ31 – Γ42

0.30