Βοηθοί Διευθυντές Υπεύθυνοι Τμημάτων


ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2017 - 2018

ΒΟΗΘΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 Αγγελίδης Άγγελος

Α22 – Β6 – Γ2 – Γ7 1.18

Δανιήλ Άννα

Α32 – Β4 – Γ5 – Μονάδα

1.30

Θεοδώρου Άλκηστις

Α21 – Β1 – Β5 – Γ6

0.30

Καραντάνος Δημήτρης

Β7 – Γ3

0.37

Κόμπου Ευθυμία

Α11 – Α41 – Β2 – Β8

1.15

Λοφίτης Πέτρος

Α23 – Α42 – Γ4

1.18

Φωτίου Μαρία

Γ1

0.19

Χατζηπέτρου Μαρία

Α31 – Β3 – Γ8

0.22