Βοηθοί Διευθυντές Υπεύθυνοι Τμημάτων


ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2019 - 2020

ΒΟΗΘΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 Αγγελίδης Άγγελος

Γ52-Γ41-Β41 0.30

Δανιήλ Άννα

-

0.22

Θεοδώρου Άλκηστις

Β31-Γ33-Β11-Α23

0.30

Κόμπου Ευθυμία

Α21-Α31-Β51-Γ61

1.15

Θέμης Αποστολίδης

Β32-Γ31-Α11-Γ51

1.18

Θεοπίστη Ιεροδιακόνου

Α42-Γ11-ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1.30

Λίζα Κονή

Α41-Α22-Β42-Γ32

0.22