Βοηθοί Διευθυντές Υπεύθυνοι Τμημάτων


ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2016 - 2017

ΒΟΗΘΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δανιήλ Άννα

Α11, Β4, Μονάδα

1.15

Διονυσίου Μιχάλης

Α42, Γ6

1.18

Θεοδώρου Άλκηστις

Α31, Α32, Β5

0.30

Καραντάνος Δημήτρης

Α41, Γ7

0.37

Κόμπου Ευθυμία

Α21, Β1, Β6

1.15

Λοφίτης Πέτρος

Β2, Γ3, Γ5

1.18

Σταύρου Ρέα

Γ1

0.19

Φωτίου Μαρία

Β7, Β8, Γ2

1.30

Χατζηπέτρου Μαρία

Α22, Β3, Γ4

0.19