ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ